Navigace

Obsah

Schválený rozpočet na  rok  2007                  

                                                                               

P Ř Í J M Y   - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ

                                                                     rozpočet             

Par  Pol  Uz    Popis                                                schválený                            

                                                                              

0000 1111 00000 Daň ze  závislé činnosti                              650000.00                                

0000 1112 00000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v                       100000.00     

0000 1113 00000 Daň z příjmu fyz. osob dle zvl                        40000.00                                

0000 1121 00000 Daň z příjmů práv.osob                               680000.00      

0000 1122 00000 Daň z příjmů práv.osob za obce                       250000.00                              

0000 1211 00000 Daň z  pridane hodnoty                               1150000.00      

0000 1332 00000 Poplatky za znečišťování ovzdu                         7500.00                                

0000 1337 00000 Poplatek za komunální odpad                          200000.00       

0000 1341 00000 Poplatek ze  psů                                       12000.00                              

0000 1343 00000 Poplatek za užívání veřejného                         90000.00         

0000 1347 00000 Poplatek za provozovaný výhern                        20000.00                                

0000 1361 00000 Správní poplatky                                      70000.00        

0000 1511 00000 Daň z  nemovitostí                                    200000.00                                

 

0000 4112 00000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz                        32100.00                            

 

2310 2111 00000 Příjmy z  poskytování služeb a                        110000.00                                  

                Pitná voda

 

3141 2111 00000 Příjmy z  poskytování služeb a                         30000.00                                 

                Stravování

 

3612 2111 00000 Příjmy z  poskytování služeb a                        135000.00                              

3612 2119 00000 Příjmy z  vlastní činnosti jind                       110000.00       

3612 2132 00000 Příjmy z  promájmu ostatních ne                       400000.00                                  

                Bytové hospodářství

 

3632 2111 00000 Příjmy z  poskytování služeb a                          1000.00                                  

                Pohřebnictví

  

3722 2324 00000 Přijaté nekapitálové příspěvky                        20000.00             

                Sběr a svoz kom. odpadu

 

6171 2119 00000 Příjmy z  vlastní činnosti jind                          500.00                 

6171 2131 00000 Příjmy z  pronájmu pozemků                             10000.00                        

6171 2132 00000 Příjmy z  promájmu ostatních ne                       150000.00             

6171 3112 00000 Příjmy z  prodeje ostatních nem                        15000.00             

                Činnost místní správy

 

6310 2141 00000 Příjmy z  úroků                                         6000.00               

 

 

  

                                                                                                                   

  C E L K E M  :                                                    4489100.00       

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                              

V Ý D A J E   - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ

                                                                     rozpočet              

Par  Pol  Uz    Popis                                                schválený              

                                                                               

2221 5329 00000 Neinvestiční transfery veřejný                        76500.00  

                Veřejná silniční doprava

                 

2310 5139 00000 Nákup materiálu j.n.                                   2000.00   

2310 5154 00000 Elektrická energie                                    50000.00                               

2310 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                     15000.00 

2310 5171 00000 Opravy a  udržování                                    25000.00                                 

                Pitná voda

                                                                               

2321 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                      5000.00                                 

                Odvádění a čištění odpadních vod

                                                                                

3111 5331 00000 Neinvestiční příspěvky zřízený                       120000.00                                  

                Předškolní zařízení

 

3113 5321 00000 Neinvestiční transfery obcím                         200000.00                                 

                Základní školy

  

3319 5139 00000 Nákup materiálu j.n.                                  25000.00                                

3319 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                     15000.00   

3319 5175 00000 Pohoštění a  dary                                       2000.00                                   

                Kultura

 

3419 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                     28000.00                                  

                Tělovýchovná činnost

 

3612 5139 00000 Nákup materiálu j.n.                                   5000.00                                

3612 5153 00000 Plyn                                                 110000.00  

3612 5154 00000 Elektrická energie                                    45000.00                               

3612 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                     10000.00  

3612 5171 00000 Opravy a  udržování                                    50000.00                                

3612 6121 00000 Budovy, haly a stavby                                195000.00

                Bytové hospodářství

 

3631 5139 00000 Nákup materiálu j.n.                                   2000.00   

3631 5154 00000 Elektrická energie                                   150000.00                                

3631 5171 00000 Opravy a  udržování                                    20000.00 

                Veřejné osvětlení

 

3632 5154 00000 Elektrická energie                                     2000.00  

                Pohřebnictví

 

3633 5171 00000 Opravy a  udržování                                    15000.00   

                Místní inženýrské sítě

 

3722 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                    300000.00                                  

                Sběr a svoz komunálního odpadu

 

3745 5139 00000 Nákup materiálu j.n.                                  10000.00                                 

3745 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva                                10100.00   

3745 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                     30000.00                              

                Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

 

5512 5154 00000 Elektrická energie                                     1000.00                                    

                Požární ochrana – dobrovolná

 

6112 5023 00000 Odměny členů zastupitelstev ob                       550000.00  

6112 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok                        25000.00                                  

6112 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                        40000.00  

                Zastupitelstvo obce

 

6171 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním                        375000.00 

6171 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                       150000.00                                 

6171 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd                        60000.00  

6171 5038 00000 Ostatní povinné pojistné hraze                         3500.00                                 

6171 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk                          40000.00 

6171 5139 00000 Nákup materiálu j.n.                                  45000.00                                  

6171 5153 00000 Plyn                                                  70000.00 

6171 5154 00000 Elektrická energie                                    70000.00                                 

6171 5161 00000 Služby pošt                                            4500.00  

6171 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok                        35000.00                                

6171 5163 00000 Služby peněžních ústavů                               65000.00  

6171 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv                       100000.00                                

6171 5167 00000 Služby školení a vzdělávání                            5000.00   

6171 5169 00000 Nákup služeb j.n.                                    250000.00                                

6171 5171 00000 Opravy a  udržování                                   600000.00 

6171 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                        12000.00                                 

6171 5229 00000 Neinvestiční dotace neziskovým                         3500.00 

6171 5329 00000 Neinvestiční transfery veřejný                        40000.00                                

6171 5362 00000 Platby daní a poplatků                               250000.00  

                Činnost místní správy

 

 

                                                                                                                     

 C e l k e m                                                        4312100.00      

                                                                              

 

 

 

Financování – splátka úvěru                                      177000.00

 

 

Příjmy za rok 2007             4 489 100,-- Kč

Výdaje za rok 2007               4 489 100,-- Kč