Navigace

Obsah

Obec Hořesedly                                                                                        
 
 
Schválený rozpočet na rok 2008
 
                                                                              
P Ř Í J M Y   - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ
 
 
                                                                              
0000 0000 1111 00000000 Daň ze závislé činnosti                              650000.00                                             
0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v                       140000.00 
0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmu fyz. osob dle zvl                        40000.00                                             
0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů práv.osob                               750000.00
0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů práv.osob za obce                       200000.00                                             
0000 0000 1211 00000000 Daň z pridane hodnoty                               1300000.00 
0000 0000 1332 00000000 Poplatky za znečišťování ovzdu                         7500.00                                             
0000 0000 1337 00000000 Poplatek za komunální odpad                          200000.00 
0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů                                       12000.00                                              
0000 0000 1343 00000000 Poplatek za užívání veřejného                         95000.00 
0000 0000 1347 00000000 Poplatek za provozovaný výhern                        10000.00                                              
0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky                                      20000.00
0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí                                    220000.00                                              
0000 0000 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz                        42800.00
0000 0000          Par: Daň.příjmy + poplatky                               3687300.00                                                    
 
0000 2310 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                        140000.00
0000 2310          Par: Pitná voda                                           140000.00                                                 
 
0000 3141 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                         20000.00                                                 
0000 3141          Par: Školní stravování při předškol                        20000.00 
 
0000 3612 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                        135000.00                                              
0000 3612 2119 00000000 Příjmy z vlastní činnosti jind                       190000.00
0000 3612 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne                       400000.00                                                   
0000 3612          Par: Bytové hospodářství                                  725000.00 
 
0000 3632 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                         10000.00                                                 
0000 3632          Par: Pohřebnictví                                          10000.00 
 
0000 3722 2324 00000000 Přijaté nekapitálové příspěvky                        40000.00                                                 
0000 3722          Par: Sběr a svoz komunálních odpadů                        40000.00 
                                                                                                                                   
0000 6171 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků                             10000.00                                              
0000 6171 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne                       120000.00 
0000 6171 2139 00000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.                          500.00                                                                                                                                                                                    
0000 6171 2329 00000000 Ostatní nedaňové příjmy j.n.                            500.00                                                                                                                                        
0000 6171          Par: Činnost místní správy                                131000.00 
                                
0000 6310 2141 00000000 Příjmy z úroků                                        10000.00                                                
0000 6310          Par: Obecné příjmy a výdaje z finan                        10000.00
 
                                                                                                                                       
                                                                              
 
 
 
P ř í j m y   c e l k e m                                                4 763 300.00                                                                    
 
 
 
                                                                              
V Ý D A J E   - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ
                                                                                           
                                                                                                                             
0000 2212 5171 00000000 Opravy a udržování                              220 000,-                                                                                                                                                                                          
0000 2212          Par: Silnice                                        220 000,-
 
 
0000 2221 5329 00000000 Neinvestiční transfery veřejný                   50 000,-                                                           
0000 2221          Par: Provoz veřejné silniční doprav                   50 000,-
 
 
0000 2229 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                   10 000,-                                                 
0000 2229          Par: Ostatní záležitosti v silniční                   10 000,-
 
0000 2321 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                 6 500,-
0000 2321          Par: Odvádění a čištění odpadních v                  6 500,-
 
0000 3111 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený                   120 000,-                                                                 
0000 3111          Par: Předškolní zařízení                              120 000,-                                                    
 
0000 3113 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím                     180 000,-                                                      
0000 3113          Par: Základní školy                                   180 000,-
 
0000 3319 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                              20 000,-                                                
0000 3319 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                 10 000,-
0000 3319 5175 00000000 Pohoštění a dary                                   2 000,-                                                     
0000 3319          Par: Ostatní záležitosti kultury                       32 000,-
                                                                                                                                     
0000 3419 5339 00000000 Neinvestiční příspěvky ostatní                    30 000,-
0000 3419          Par: Ostatní tělovýchovná činnost                      30 000,-                                                     
 
0000 3612 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                               3 000,-
0000 3612 5153 00000000 Plyn                                             190 000,-                                              
0000 3612 5154 00000000 Elektrická energie                                45 000,-
0000 3612 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                 15 000,-                                                    
0000 3612 5171 00000000 Opravy a udržování                               300 000,-
0000 3612 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                            200 000,-                                                   
0000 3612          Par: Bytové hospodářství                              753 000,-
                                                                                                                                     
0000 3631 5154 00000000 Elektrická energie                               100 000,-                                                  
0000 3631 5171 00000000 Opravy a udržování                                25 000,-
0000 3631          Par: Veřejné osvětlení                                125 000,-                                                     
 
0000 3632 5154 00000000 Elektrická energie                                 2 000,-
0000 3632 5171 00000000 Opravy a udržování                                 1 000,-                                                     
0000 3632          Par: Pohřebnictví                                       3 000,-
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
0000 3722 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                300 000,-                                                       
0000 3722          Par: Sběr a svoz komunálních odpadů                   300 000,-
 
0000 3745 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                              10 000,-                                                   
0000 3745 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                            10 000,-
0000 3745 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                 10 000,-
0000 3745 6122 00000000 Stroje,přístroje, zařízení                       150 000,-                                                   
0000 3745          Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou                    180 000,-
 
 
0000 5512 5154 00000000 Elektrická energie                                 1 000,-                                                       
0000 5512          Par: Požární ochrana - dobrovolná č                     1 000,-
 
 
0000 6112 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob                   550 000,-                                                 
0000 6112 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok                    30 000,-
0000 6112 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                    40 000,-                                          
0000 6112          Par: Zastupitelstva obcí                              620 000,-                                                      
 
0000 6171 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním                   375 000,-                                                    
0000 6171 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                 150 000,-
0000 6171 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd                   60 000,-                                                    
0000 6171 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk                     40 000,-                                                     
0000 6171 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                             25 000,-
0000 6171 5153 00000000 Plyn                                             60 000,-                                                      
0000 6171 5154 00000000 Elektrická energie                              100 000,-
0000 6171 5161 00000000 Služby pošt                                       4 500,-                                                     
0000 6171 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok                   30 000,-
0000 6171 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                          65 000,-                                                      
0000 6171 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv                   30 000,-
0000 6171 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání                       2 000,-                                                     
0000 6171 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                               200 000,-
0000 6171 5171 00000000 Opravy a udržování                              132 800,-                                                      
0000 6171 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                   12 000,-
0000 6171 5175 00000000 Pohoštění                                         1 000,-
0000 6171 5329 00000000 Neinv.transfery veř. Org.                        60 000,-                                                        
0000 6171 5362 00000000 Platby daní a poplatků                          200 000,-                                                      
0000 6171          Par: Činnost místní správy                         1 627 300,-
                                                                              
                                                                              
 
 
V ý d a j e   c e l k e m                                             4 177 800,-
 
 
Financování
 
Splátka úvěru                                                          185 500,-
Splátka půjčky MMR                                                     400 000,-
 
 
 
C e l k e m   výdaje + financování                                   4 763 300,-
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 28. listopadu 2007
Schváleno dne 14. prosince 2007