Navigace

Obsah

Služby, které obec nabízí občanům:

Administrativa

- Czech POINT - výpisy: z bodového hodnocení řidiče

                                    z insolvenčního rejstříku

                                    z katastru nemovitostí

                                    z obchodního rejstříku

                                    z rejstříku trestů

                                   z živnostenského rejstříku

 

CZECH POINT – služba pro občany

 

Co je projekt Czech POINT

 

Co poskytuje projekt Czech POINT


Občan může za příslušný poplatek požádat o následující výpisy:
 

z Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví:


podle čísla listu vlastnictví


podle čísla popisného


podle čísla parcely
 

částečné výpisy
 

Obchodního rejstříku:


úplný výpis


výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 

Živnostenského rejstříku

ověřený výpis
 

Rejstříku trestů
 

ověřený výpis
 

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

 

 

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit ?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík :                               IČ subjektu

Živnostenský rejstřík :                         IČ podnikatele/fyzické osoby

Katastr nemovitostí:                             Název katastr.území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů :

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomutu úkonu a svoji totožnost.

 

Ceník ověřených výstupů:

 

Evidence

Cena za 1.stranu

Cena za každou další stránku

Obchodní rejstřík

100,-- Kč

50,-- Kč

Živnostenský rejstřík

100,-- Kč

50,-- Kč

Katastr nemovitostí

100,-- Kč

50,-- Kč

Rejstřík trestů

100,-- Kč

0,-- Kč

 

 

Dále poskytujeme následující služby:

- evidence obyvatel = přihlášení k trvalému pobytu v Hořesedlích

- kopírování, fax, skenování, e-mail

- legalizace a vidimace (ověřování podpisů a listin)

 

Ostatní

- rozhlasové relace

- sekání trávy a vojtěšky

- zápůjčka traktoru

- zápůjčka vysouvacího žebříku

- zápůjčka míchačky

- pronájem sálu nad poštou

 

 

Důležité jízdní řády (platné od 15.12.2013) :

zde ke stažení 310500 Rakovník- Kolešov

zde ke stažení 310600 Rakovník - Hořesedly - Hořovičky - Kolešov

zde ke stažení 310950 Rakovník - Podbořany