Navigace

Obsah

 

Tvorba pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu v Hořesedlích

Oprávněným orgánem pro posuzování žádostí je zastupitelstvo obce.

 

Podmínky pro podání žádosti: 

  •   Žadatelem musí být fyzická osoba starší 18-ti let

  •   Žádost musí být podána písemně na předepsaném tiskopise

  •   V případě odmítnutí nabízeného bytu je žadatel automaticky vyškrtnut ze seznamu                                                              žadatelů  

  •   Žadatel nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem objektu k bydlení nebo

           rodinného domu či bytu v obci

  •    Žadatel nesmí mít již uzavřenu nájemní smlouvu na jiný obecní byt

  • ·  Na poskytnutí bytu není právní nárok

  •   Do pořadníku nebudou zařazeni ti žadatelé, kteří mají vůči obci jakékoliv závazky

  •  Zájemci o byt z dřívější doby, kteří již v pořadníku jsou a  mají vůči obci jakékoliv závazky nebudou při uvolnění bytů oslovováni, ale až po uhrazení všech závazků.                     

 

Zastupitelstvo se může při přidělování bytu odchýlit od těchto podmínek z vážného důvodu (např. vyřešení personálních otázek při činnosti obce nebo jí zřizovaných organizací).

zde ke stažení  - tiskopis žádosti o přidělení obecního bytu

 

 

Přidělení bytu

Byt nebude přidělen tomu zájemci z pořadníku na obecní byty, který nemá vypořádány veškeré závazky vůči obci.