Navigace

Obsah

 

Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku voleb do zastupitelstev obcí

 

 

Datum a doba konání voleb

 

Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018. Za den vyhlášení je tak považován 31. květen 2018.              

 

Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:

 • 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 • Právo volit má:

 • státní občan České republiky, který
 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
 • státní občan jiného členského státu Evropské unie, který
 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu) – viz  Příloha - Doklady voličů – občanů Evropského unie
 • občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
 •  

  V návaznosti na usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 64A 6/2014, ze dne 19.9.2014, jímž bylo přiznáno právo volit i občanovi členského státu EU  s přechodným pobytem na území ČR, Ministerstvo vnitra doporučuje, aby občané jiných členských států EU i s registrovaným přechodným pobytem na území ČR (tzn. mají potvrzení o přechodném pobytu v dané obci), byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.

  Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu

  Počet volebních okrsků

  Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

  Oznámení o době a místě konání voleb.

  výsledky voleb