Hořesedly - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Mateřská škola

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Informace k provozu škol a školských zařízení platné od 12.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

 • od 12.4.2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy (přímo v MŠ), v případě RT-PCR testů 1x týdně - doneseno potvrzení o negativitě ne starší 48 hodin
 • umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání povinné a to v max. možném počtu 15 dětí na 1 třídu
 • dále se umožňuje přítomnost na vzdělávání dětem v MŠ u zákonných zástupců těchto profesí:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • zpěv jako součást vzdělávání v mateřských školách není povolen
 • sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna
 • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci MŠ jsou povinni nosit respirátor, děti nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

 


Kontakt

 • Adresa:
  • Mateřská škola Hořesedly, okres Rakovník
  • Hořesedly 92
  • 270 04 Hořesedly
  •  
 • IČO: 71004521
 • Telefon MŠ, ŠJ: 
  • 777 020 215
 • E-mail:

Ředitelka MŠ

 • Mgr. Kamila Borovcová na MD od 1.10. 2018

Zástupkyně ředitelky

 • Alena Vojáčková

Učitelka

 • Helena Seinerová

Školnice 

 • Lucie Horváthová

Vedoucí školní jídelny, kuchařka 

 • Anna Putová