Obec Hořesedly
Obec Hořesedly

Informace pro rodiče

Vzhledem k velkému zájmu ze strany rodičů, otevíráme školku již v

pondělí 25.5.2020

a to za následujících podmínek:

 • každé dítě musí mít nasazenou roušku, kterou smí sundat až u vstupních dveří do školky. (dveře nad schody)
 • rodič zajistí dítěti 2 ks podepsaných roušek, které bude nutno dětem nasadit při přechodu na zahradu MŠ.
 • kazdý rodič musí podepsat "čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění"
 • rodič přivede dítě ke vstupním dveřím školky, kde bude dítěti změřena tělesná teplota pomocí bezkontaktního teploměru. Při teplotě vyšší než 37,0°C NEBUDE dítě do školky přijato.
 • dítě u vstupních dveří převezme paní učitelka, která zajistí převlečení/přezutí v šatně. Při vyzvedávání dítěte čeká rodič na schodech, dítě bude předáno paní učitelkou.
 • žádáme rodiče, aby dodržovali hygienické postupy. Tj. zakrytí úst a nosu v budově MÚ, použití dezinfekce, která bude k dispozici u schodiště.
 • pokud bude u některého s dětí prokázáno virové onemocnění covid-19, celá MŠ bude neprodleně uzavřena!

Rodičům je do prostoru MŠ vstup zakázán. 


Prosíme rodiče o důkladné pročtení souvisejících dokumentů a zvážení rizika souvisejícího s možnou nákazou virového onemocnění.

Zákoný zástupce dítěte musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Dokumenty:


Zápis do MŠ pro rok 2020/2021            

Informace

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Hořesedly pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci proběhne zápis do MŠ Hořesedly ve dnech 4. 5. – 15. 5. 2020.

Pokud žádáte o přijetí - vyplňte tiskopisy a doložte   

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf (399.68 kB)

 2.  čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (viz. Žádost o přijetí)

 3. evidenční list pro dítě v MŠ.pdf (254.69 kB) (přední strana), evidenční list pro dítě v MŠ1.pdf (284.11 kB) (zadní strana) 

 4. Kopie rodného listu (kopii lze pořídit v kanceláři OÚ, nebo v ředitelně MŠ)

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopisy v ředitelně MŠ, nebo ve vestibulu OÚ Hořesedly.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme při jejím převzetí, popř. telefonicky, nebo emailem uvedeném v žádosti. Výsledky zápisu budou uveřejněny na nástěnce ve vestibulu OÚ Hořesedly, případně sděleny telefonicky.

Předpokládaný termín zveřejnění: 29. 5. 2020.

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení povinnosti řádného očkování postačí tyto dva dokumenty:

 1. Čestné prohlášení o očkování (zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované) 
 2. Kopie očkovacího průkazu (týká se dětí mladších 5 let, tzn. narozených od 1. 9. 2015 níže)                                               

Děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 věku 5 let, se přihlašují k povinnému předškolnímu vzdělávání a zbavují se tak povinnosti povinného očkování, tudíž nemusí kopii očkovacího průkazu dokládat!

Originál očkovacího průkazu předloží zákonný zástupce před nástupem dítěte do MŠ.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou na adresu mateřské školy MŠ Hořesedly, Hořesedly 92, 270 04, Hořesedly
 • obálku s dokumenty vložit do poštovní schránky OÚ Hořesedly, prosíme označit „MŠ zápis“
 • osobním podáním v ředitelně MŠ (dokumenty lze vyplnit na místě) ve dnech 6. 5., 11.5., 13.5., 15.5. od 8:00 do 12:00 (příp. po telefonické domluvě na tel. 777 020 215)

Do budovy OÚ (MŠ) je možné vstoupit pouze s rouškou či šátkem.

Všechny žádosti s povinnými přílohami podávejte v uvedeném termínu.

Povinné předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti příslušného spádového obvodu, které do 31.8.2020 dosáhnou 5 let věku. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí své dítě k předškolnímu vzdělávání, bude po projednání s orgánem sociálně-právní ochrany vyzván k přestupkovému řízení. Jestliže rodina změnila adresu svého pobytu, je třeba tuto změnu nahlásit včas do naší mateřské školy.

V Hořesedlích dne 24. 4. 2020

Milena Zaspalová, ředitel školy


Informace pro školní rok 2020/2021

Prosíme o donesení:

 • 1 balení tekutého mýdla
 • 1 krabičku kapesníků

Platby:

  STRAVNÉ – platba pouze u paní kuchařky do 15. dne v měsíci

  ŠKOLNÉ – platba pouze u ředitelky školy  do 15. dne v měsíci

Školné činí 300 Kč měsíčně.

Vybavení dětí do MŠ:

oblečení do třídy, oblečení venkovní, náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče, přezůvky (nesmí být pantofle ani obuv typu „Crocs“), pyžamo, v případě deštivého počasí pláštěnku a holinky

Uvítáme sponzory, kteří nás chtějí jakkoliv podpořit.

GDPR - kontrolní záznam zpracování agend MŠ Hořesedly : zde ke stažení


Konzultační hodiny po předchozí domluvě

Život v obci

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 29. 10. 2020
slabý déšť 13 °C 7 °C
pátek 30. 10. slabý déšť 12/8 °C

Rakovnicko

http://www.rakovnicko.info/

Mobilní verze

mobilní verze webu

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Panoramatické fotografie

pano fotopano fotopano foto


Fotografie