Obec Hořesedly
Obec Hořesedly

Co děláme celý den?

              Co děláme celý den

6.30 - 8,00 Příchod dětí do MŠ, ranní řízené i spontánní činnosti

7.00 začíná pitný režim, který probíhá po celý den, děti mají k dispozici čaj, ovocné šťávy, vodu

6.30 - 8.30 – ranní řízené i spontánní činnosti, založené na prožitku dítěte, činnosti vycházejí z jednotlivých témat vzdělávacího obsahu , který je součástí Školního vzdělávacího programu,   ranní cvičení - řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, využití prvků jógy, průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla, motivovaná cvičení

8.30 - 9.00 - dopolední řízené i spontánní činnosti, děti mohou volně pokračovat v započaté hře, probíhají rozhovory a činnosti s dětmi na dané téma, děti se učí vzájemně komunikovat, sdělovat zážitky, poznatky, ale i naslouchat druhým, je respektována individualita dítěte - dítě má možnost si podle vlastní potřeby odpočinout v klidném koutku a činnosti přihlížet, pozorovat a naslouchat, podle chuti se může do činnosti opět kdykoliv zapojit, starší děti 

9.00 – 9.30 – hygiena, svačina(součástí svačiny je vždy kousek ovoce nebo zeleniny, kterou mají děti volně k dispozici)

9.30 - 11.30 -příprava na pobyt venku, pobyt venku - činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem (zahrada MŠ, vycházky obcí a okolím MŠ), pobyt venku probíhá za každého počasí, výjimkou je silný vítr, silný déšť nebo mráz pod -10°C

11.30 - 12.00hygiena, oběd , příprava na odpočinek - děti se učí kultivovaně stolovat, malé děti se učí správně používat lžíci, velké děti příbor, děti si samy určují množství jídla, které snědí

12.00 - 14.00 - hygienačas odpočinku, spící děti se probouzejí podle individuální potřeby, alespoň 30 minut odpočinku potřebuje po obědě každé předškolní dítě, odpočinek je doprovázený poslechem pohádek, relaxační hudbou, vyprávěním učitelky

14.00 - 14.30 - probouzení dětí, hygiena, odpolední svačina

14.30 - 16.00 - odpolední činnosti dětí dle jejich vlastního výběru, učitelka dětem nabízí různé zájmové činnosti, hry a pohybové aktivity, zařazování opakovacích chvilek a individuálního procvičování, za vhodného počasí i na zahradě MŠ

MŠ se uzavírá v 16.00 hodin.

 

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.Je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dítěte.

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Panoramatické fotografie

pano fotopano fotopano foto


Fotografie